Northland Resource arvopaperi-ryhmäkanne

 Sivun sisältö ei ole tuomioistuimen hyväksymä, eikä se koostu juridisista neuvoista. Sivun tarkoitus on vain antaa yleistä tietoa.

Tärkeä huomautus

Maanantaina 8.12.2014, Northland Resources S.A julkaisi pörssitiedotteen konkurssiin hakeutumisesta. Uutinen päätöksestä löytyy tästä.
Lakiasiainjohtajat selvittävät parhaillaan asianmukaisia jatkotoimia, voidakseen siirtyä oikeudenkäynnissä eteenpäin.

 

Menettelyn luonne

 1.8.2013, Harrison Pensa LLP jätti ryhmäkanteen Northland Resource S.A.: ta (“Northland”), että eräitä sen asiamiehiä ja johtajia vastaan.

 Ryhmäkanne on nostettu kaikkien niiden henkilöiden ja yhteisöjen puolesta, jotka hankkivat Northlandin arvopapereita aikavälillä 1.4.2012–23.1.2013 (“ryhmäkanne kausi”). Toiminta väittää muun muassa, että ryhmäkanteen kauden aikana, syytetyt laiminlöivät ja vääristivät esityksiä liittyen Kaunisvaara projektin kustannusylityksiin.

  Menettelelyn tilanne

 Oikeudenkäynnin osapuolet ovat päässeet ns. Standstill ja Tolling -sopimukseen. Tämä sopimus suojaa osapuolten asemaa kaikkia mahdollisia rajoitusaikoja vastaan Ontarion arvopaperilain (Ontario Security Act) nojalla. Sopimus rajoittaa tiettyjen syytettyjen osallistumisen oikeudenkäyntiprosessiin, luopuen oikeudenkäyntiprosessista nykytarkoituksessaan heitä vastaan. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että heitä ei voisi ottaa oikeudenkäynnin osapuoliksi uudelleen tulevaisuudessa, mikäli sille on tarvetta. Sopimuksen tarkoitus on suojella kanteen etuja, ja suoraviivaistaa sekä keskittää oikeudenkäynti saavutettujen syytöksien ytimeen.

 Kopio tuomioistuimen hyväksymästä Standstill ja Tolling -sopimuksesta (taukoa koskeva oikeudenpäätös) voidaan lukea tästä.

 Tällä hetkellä oikeudenkäynnin osapuolet aikatauluttavat oikeaksi todistamisen aloitetta (Motion for Certification) ja lupaa oikeuden käynnin jatkamisesta (Leave to Proceed) Ontarion arvopaperilain (Ontario Securities Act) mukaisesti.

 Lisätiedot kanteen edistymiseen liittyen julkaistaan tällä Internet-sivustolla.

 Oikeudenkäyntiasiakirjat

 Kanteen jäsenet

 Henkilöt, jotka uskovat olevansa kanteen jäseniä, kehotetaan ottamaan yhteyttä Harrison Pensa LLP:hen lisätietoihin liittyen. Tiedustelut tulee osoittaa Anni Stimac puh. nro. +1-800-263-0489 ext 759 tai sähköpostitse osoitteeseen