Gruppesøksmål mot Northland Resources Securities

 

Innholdet på denne siden har ikke blitt godkjent av domstolene og må heller ikke regnes som juridisk rådgiving. Hensikten er kun å gi generell informasjon om saken.

Viktig beskjed

Mandag 8. desember 2014 begjærte Northland Resources S.A. seg konkurs. Nyhetsartikkel om avgjørelsen kan leses her.
 
Prosessfullmektig vurderer nå hva som skal gjøres for å gå videre med søksmålet.

 

Om søksmålet

1 august 2013 tok Harrison Pensa LLP ut et gruppesøksmål mot Northland Resources S.A. (“Northland”) og enkelte av deres saksbehandlere og ledere.

Gruppesøksmålet føres på vegne av alle personer og juridiske enheter som ervervet verdipapirer hos Northland mellom 1. april 2012 og 23. januar 2013. Det fremmes blant annet påstand om at de saksøkte i denne perioden ga en misvisende og manglende fremstilling når det gjaldt kostnadsoverskridelsene i Kaunisvaara-prosjektet. 

Status of the Proceedings

Partene i dette søksmålet har inngått en “Standstill and Tolling Agreement”. “Tolling Agreement” gir vern mot foreldelsesfristen som følger av Ontario Securities Act. “Standstill Agreement” begrenser antallet saksøkte (slik at søksmålet kan ha fremdrift), men uten at dette stenger for muligheten til å utvide søksmålet til flere saksøkte i fremtiden dersom det skulle være nødvendig. Formålet med avtalen er å beskytte våre klienters interesser samt å effektivisere og fokusere søksmålet mot hovedpåstandene.

En kopi av domstolens kjennelse om å godta “Standstill and Tolling Agreement” er tilgjengelig her.

Det jobbes nå med å iverksette prosedyrene “Motion for Certification” og “Leave to Proceed” etter Ontario Securities Act. 

Øvrige detaljer om sakens fremdrift vil tilgjengeliggjøres fortløpende på denne nettsiden.

Rettslige dokumenter

Medlemmer i gruppesøksmålet

De som regner seg som medlemmer av det foreslåtte gruppesøksmålet oppfordres til å kontakte Harrison Pensa LLP  ytterligere informasjon. Henvendelser rettes til Anni Stimac på telefon 1-800-263-0489 ext. 759 eller per e-post til